Certified Tree Climber (CTC)

Arboristfaget er ligesom mange andre fag også præget af useriøse udbydere. Certified Tree Climber er derfor opstået ud fra et ønske om og behov for at definere et minimumskrav for professionelle arborister, og der er i høj grad lagt vægt på personlig sikkerhed.

Selve certificeringen består derfor også af en eksamen af 1 dags varighed, hvor kandidaten blandt andet skal vise sikker brug af motorsav under klatring, nedfiring af stammestykker, jordmandens funktioner, redning af tilskadekommen klatrer og identificering af risici.

Eksamen består af både en skriftlig og praktisk prøve, og der er tilknyttet en ekstern censor.

For yderligere specificering af, hvilke krav, der eksamineres i, henviser vi til Standard for Certified Tree Climber, der kan hentes i PDF-form.

Vi er medlem af

Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening

Svenska Trädforeningen

Svenska Trädforeningen

ABA International

ABA International

EAC

EAC

ISA

ISA

The Arboricultural Association

The Arboricultural Association