Opgaver for kommuner og entreprenører

Naturen har fået større betydning i vores hverdag. Kommuner og private bygherrer investerer derfor stort i naturbevaring og nye parkanlæg omkring vores boliger. Arboristklatring.dk kan støtte professionaliseringen af træplejen i både privat og kommunalt regi med skræddersyede kurser, der klæder medarbejderne bedre på til en tid med større fokus på grønne værdier.

Der bliver stillet større krav til det grønne miljø også i den bymæssige bebyggelse og opgaverne bliver mere komplekse. Nye byudviklinger og omfattende entreprenørarbejde sker ofte i områder med ældre træer og eksisterende bevoksning, som offentligheden i stigende grad forventer bliver bevaret. Kommuner udarbejder fredningsplaner for bevaring af bytræer, og der bliver stillet krav til private grundlejere om træbevaring. Der skal eksempelvis ofte søges særlig tilladelse til træfældning også på privat grund.

Kommunalforvaltninger

Bevaring af vores grønne åndehuller og de mange by- og vejtræer både i kommunal og privat regi er et typisk arbejdsområde for en professionel arborist. Bytræer kræver ofte særlig plejeplaner og tilsyn. Det gælder både de eksisterende træer samt nyplantede områder. Derfor stilles der ofte krav fra kommunal side om ETW certificeret service fra eksterne rådgivere og samarbejdspartnere. Men hvad med forvaltningens egne ansatte, der skal udføre træplejen i det daglige? God og bæredygtig træpleje kræver tæt samarbejde mellem ETW-certificerede arborister og forvaltningens anlægsgartnere, tilsynsførende og andre. Derfor tilbyder Arboristklatring.dk skræddersyede kurser tilpasset lokalt behov – gerne ude på lokaliteten.

Private entreprenører og arkitekter

Byggepladser i landets byer er ofte komplicerede arbejdspladser. Pladsforholdene er trange, og infrastrukturen gør, at der ofte skal graves ud til store fundamenter samt til omfattende kabel- og rørføring. Selvom der ofte er et stort ønske fra bygherrer om at bevare ældre træer for at skabe attraktive grønne bymiljøer, så kræver det professionel viden om træernes vækstbetingelser for at sikre, at træerne trives fremadrettet. Denne viden i planlægningsfasen kan en arborist bidrage med. En ETW-certificeret arborist kan desuden rådgive både entreprenører og arkitekter om beskyttelse af træer under selve entreprenørarbejdet – ikke mindst hvad angår træernes sårbare rodnet. Ofte kan selv begrænsede forholdsregler og målrettede tiltag på byggepladsen sikre tilstrækkelige vækstbetingelser for træerne og dermed bæredygtige grønne bymiljøer, når byggearbejdet er tilendebragt. Arboristklatring.dk tilbyder kurser for entreprenører, der ønsker at være bedre fagligt klædt på til både at planlægge og udføre byggeprojekter, der tager hensyn til eksisterende bytræer.

Landskabsarkitekter

At plante nye bytræer kræver indsigt i hvilke træsorter, der vil trives under de givne jordbunds- og mikroklimaforhold – og hvordan træerne bør plejes fremadrettet for at skabe et godt grønt miljø. Det gælder om at træffe de rette beslutninger allerede i planlægnings og anlægsfasen for at sikre mod uforudsete ekstraregninger fremadrettet. Arboristklatring.dk kan tilbyde rådgivning samt skræddersyede kurser til arkitekter og landskabsarkitekter med nyttig og konkret viden om træplantning og vækstbetingelser samt træernes plejebehov i hele deres livscyklus.

Derfor skal du vælge os

  • Fordi vi er seriøse og ambitiøse på vores kursisters og egne vegne.
  • Alle vores instruktører er ETW-certificerede samt meget erfarne.
  • Vi har fokus på sikkerhed og det nyeste udstyr og teknikker.
  • Vi er Petzl Technical Partner og har et tæt samarbejde med Husqvarna.
  • Kurserne foregår i et trygt miljø med pædagogisk undervisning – og med få kursister pr instruktør.