Uddannelsestrappen – Vejen til at blive arborist

For at blive ETW-certificeret arborist skal man først have bestået alle kurserne i nedenstående uddannelsestrappe eller lignende. Desuden skal man ved selvstudium have tillært sig de nødvendige og krævede færdigheder inden for træpleje. ETW er altså ikke en selvstændig uddannelse, men en certificering. Det er EAC (European Arboriculture Counsel) der står bag certificeringen. Selve ETW-certificeringen består af en eksamen hos en af de nationale træplejeforeninger. Det er vigtigt at alle kursusforløb kombineres med erfaring og rutiner.


Andre kurser

Arboristklatring.dk tilbyder kurser på højt niveau og med særlig fokus på sikkerhed og det nyeste klatreudstyr. Kursister, der følger vores uddannelsestrappe, vil lære alle de nødvendige klatre-, sikkerheds- og redningsteknikker, der er nødvendige for at arbejde sikkert som arborist.

Kurset på Niveau 1 er vores grundkursus. Alle kurserne afsluttes nu med en eksamen (Niveau 1 kun skriftligt) Vil man fortsætte på Niveau 2 skal man foruden at have afsluttet Niveau 1 også være i besiddelse af et A+B motorsavskørekort eller lignende. Kurserne på Niveau 2-4 afsluttes med eksamen.

Ønsker man at blive ETW-certificeret arborist, kan man efter at have bestået Niveau 4 tillære sig den nødvendige viden inden for træpleje ved selvstudium og efterfølgende tilmelde sig ETW-certificeringseksamen hos enten Skovskolen i Danmark eller Svenska Trädföreningen i Sverige. Kontakt os for yderligere vejledning.

Derfor skal du vælge os

  • Fordi vi er seriøse og ambitiøse på vores kursisters og egne vegne.
  • Alle vores instruktører er ETW-certificerede samt meget erfarne.
  • Vi har fokus på sikkerhed og det nyeste udstyr og teknikker.
  • Vi er Petzl Technical Partner og har et tæt samarbejde med Husqvarna.
  • Kurserne foregår i et trygt miljø med pædagogisk undervisning – og med få kursister pr instruktør.