Hvad er en arborist

En arborist er trænet i at klatre professionelt og sikkert i træer for at udføre beskæring og træfældning. En ETW-certificeret arborist har desuden bred erhvervsmæssig viden inden for træsygdomme samt træpleje og kan rådgive om beskyttelse af træer.

Typiske arborist-opgaver:

 • Fældning af vanskelige træer vha. træklatring med motorsav.
 • Sektionsfældning vha. træklatring med motorsav og håndsav mv.
 • Beskæring af trækroner vha. træklatring med håndsav, grensaks eller motorsav mv.
 • Rådgivning om træernes sundhedstilstand og trivsel
 • Rådgivning om beskyttelse af rodsystemer og træstammer ved byggeri
 • Rådgivning om træpleje
 • Behandling af træsygdomme samt råd og svamp
 • Nyplantning af træer
 • Risikovurdering samt udførsel af støtteforanstaltninger for trækroner

Beskæring

Der er mange måder at beskære træer på, og alle har forskellige formål. En arborist er uddannet i at sørge for sund trævækst samt at tilpasse træet til de fysiske forhold og grundejernes æstetiske krav.

Træbeskæringsteknikker:

 • Opstamning
 • Kronereducering
 • Kroneudtynding
 • Opbygningsbeskæring
 • Kronerestaurering
 • Knudebeskæring
 • Formskæring

Træsygdomme

Diagnosticering og behandling af træsygdomme herunder råd- og svampeangreb er typiske træpleje-opgaver for en arborist. Når det gælder ældre og større træer er sikkerhed også en topprioritet. Folk skal kunne gå sikkert og trygt gennem en bypark eller haveanlæg også i blæsevejr, og dette kræver grundigt og regelmæssigt tilsyn af en professionel arborist. Ikke alle trætoppe kan nås med hydraulisk lift, og derfor er arboristklatring også et vigtigt professionelt redskab i pleje af parker, haver og byskove.

Certificering

Arborist er ikke en beskyttet arbejdstitel, men forsikringsselskaber kræver ofte ETW-certificeret uddannelse ved arbejde med professionel træklatring med motorsav. Desuden er det ofte et krav fra kommunale forvaltninger og andre myndigheder, at rådgivning om træpleje og træplejeopgaver i offentligt regi udføres af ETW-certificerede arborister. Hvis man har ambition om at blive ETW-certificeret eller certificeret under andre arborist-uddannelser på højt niveau, så vil man på kurserne Niveau 1-4 hos Aboristklatring.dk kunne opnå de nødvendige færdigheder inden for klatring og sikkerhed. Dog vil man skulle studere træpleje ved selvstudium forud for en ETW-certificering.

Sikkerhed og ergonomi

Uanset hvilket professionelt niveau man sigter efter, så vil man på kurserne hos Arboristklatring.dk have stort gavn af vores fokus på den nyeste faglige viden, de nyeste teknikker og den bedste arbejdssikkerhed. Den tekniske udvikling har inden for de senere år eksempelvis gjort erhvervsmæssig træklatring langt mere sikker og ergonomisk. Bedre arbejdsstillinger og mindre belastning giver et både bedre og længere arbejdsliv for arborister. Alle kurser hos Arboristklatring.dk opfylder gældende regler og krav fra Arbejdstilsynet (Danmark) og Arbetsmiljöverket (Sverige).

Derfor skal du vælge os

 • Fordi vi er seriøse og ambitiøse på vores kursisters og egne vegne.
 • Alle vores instruktører er ETW-certificerede samt meget erfarne.
 • Vi har fokus på sikkerhed og det nyeste udstyr og teknikker.
 • Vi er Petzl Technical Partner og har et tæt samarbejde med Husqvarna.
 • Kurserne foregår i et trygt miljø med pædagogisk undervisning – og med få kursister pr instruktør.