• ETW er ingen uddannelse, men en certificering/eksamen. Certificeringen udbydes af de nationale træplejeforeninger. ETW certificeringen er først og fremmest en teoretisk prøve, hvor du f.eks. testes i identifikation af træer, plantning, træets biologi og beskæring. Der findes endda en mere enkel/let klatreprøve til ETW testen, men der er mest fokus på træplejedelen.

    Det anbefales, at du har arbejdet med praktisk træklatring i ca. 3 år inden du tager en ETW certificering.
    Lidt forenklet kan man sige, at de som har taget en ETW certificering har vist de har mere kendskab om træpleje, og dermed kan mere end blot sektionsfældning. Det er derfor mange kommuner og større firmaer efterspørger ETW.

    Vi anbefaler ETW, hvis du har ambitioner om at arbejde med mere end sektionsfældning. Alle vores instruktører er ETW certificerede, og hvis du tager vores kurser (Level 1-4) har du en god forudsætning for med tiden at kunne fortsætte til ETW certificeringen.