• Uddannelsen består af en praktisk og en teoretisk prøve, der begge skal bestås tilfredsstillende (Level 2-4). Med et certifikat fra Arboristklatring vil du kunne vise overfor kollegaer og kunder, at du kan arbejde sikkert med professionel træklatring.
  • Derudover så er det et krav fra arbejdstilsynet i både Danmark og Sverige at man er uddannet, hvis man vil arbejde professionelt med træklatring.